Corona

Het Covid-19-virus (coronavirus) in het kort

Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar. Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten. Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen. Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten. Bij bijna alle sterfgevallen betreft het oudere of al zieke mensen.

Hoe herken je besmetting?

Er is een risico op besmetting als iemand voldoet aan de volgende criteria:

  1. In een risicogebied is geweest óf bij iemand die het coronavirus heeft.
  2. Koorts (38 graden of hoger) heeft.
  3. Moeilijk hoest of ademt.

Hoe zieker iemand is, hoe meer het virus zich verspreidt. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper een besmetting. Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.

Voorzorgsmaatregelen in de praktijk

Voor iedereen in de praktijk geldt:

  • Schud geen handen
  • Was je handen voor en na iedere behandeling minimaal 30 seconden met zeep en droog ze met papieren doeken. Lees hiervoor de instructie handen wassen.
  • Hoest of nies in je elleboog of gebruik papieren zakdoekjes
  • Wrijf niet in je ogen

·  Heeft iemand klachten en koorts, verwijs diegene dan naar haar of zijn huisarts. De huisarts heeft een protocol hoe er verder moet worden gehandeld.

·  In het geval een cliënt binnen 24 uur een afspraak afzegt, dan geldt dat deze zorg niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd mag worden. Wel kan de zorg in rekening gebracht worden bij de patiënt.